Державний комітет зв’язку та інформатизації України

Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення

Миколаївський радіоцентр

       Державне підприємство Миколаївський радіоцентр входить до складу Концерну радіомовлення радіозв’язку та телебачення Міністерства транспорту та зв’язку України.

       Основним видом діяль-ності підприємства є розпов- сюдження програм радіомов- лення на територію України та за її межі.

 

Антенні споруди підприємства

       Діяльність підприємства здійснюється відповідно до Статуту підприємства та ліцензії НКРЗ № 2522741 від 22.11.2005 р.

 

 

 

 

Унікальна система Радянських часів «Большой Луч»